Bevidsthed om krop, sind og sjæl

simple-being betyder simpel væren.
Mange af os har så travlt med at handle; at være aktive hele tiden, så vi helt har glemt hvad det vil sige bare at være tilstede i nuet. Vi er human doings i stedet for human beings.

Det overordnede mål i simple-beings arbejde er at finde frem til ’det hele bevidste menneske’ i os alle;  at få flow i energierne i krop, sind og sjæl, så vi kan vende tilbage til vores naturlige værens-tilstand når som helst vi har brug for det.
At blive bevidst om tilstanden i din krop, dit sind og din sjæl, giver dig mulighed for at ændre eksempelvis uhensigtsmæssig mønstre og livsstil, tilbagevendende problemer i dine relationer, depression, tab, udbrændthed og stress.
Du kan være medvirkende til at ændre disse tilstande ved at arbejde med dig selv og dermed udfolde dit fulde potentiale; din naturlige tilstand og livsenergi.

Selvudvikling - eller udvikling af selvet er en livslang rejse, som hjælper dig med at blive bevidst om at føre dine håb og drømme ud i livet. Nogle gange kommer vi ud for problemer i livet som gør at vi mister fokus, og vi kan få brug for et skub i den mest hensigtsmæssige retning.
Det kan gøres på mange måder.

Som mennesker handler vi altid ud fra to grundfølelser; frygt eller kærlighed. Hvis vi bliver bevidste om  hvilke følelser vi vælger og handler ud fra i forskellige (konflikt) situationer, har vi mulighed for at ændre tillærte reaktioner og foregribe evt. konfliktoptrapning.

Hos simple-being arbejder vi med at anskue din livssituation – hvor kompliceret den end måtte være - på den mest simple måde. Nøglen ligger hos dig selv, du er ekspert på dit eget liv, og  igennem din personlige historie, vil vi sammen afdække eventuelle uhensigtsmæssige mønstre, som bliver ved med at spænde ben for udfoldelsen af dine sande potentialer.

Ultimate Web