Konsulentarbejde

Tværfagligt projekt omkring kronisk smerteramte

I efteråret 2008 arbejdede jeg sammen med sundhedspsykolog Mette Kold med et hold kronisk smerteramte kvinder (fibromyalgi).

Udover fysisk træning og individuel samtaleterapi  blev klienterne også tilbudt reiki-healing og samtaleterapi med både Mette og jeg som terapeuter i en arbejdsmodel indenfor den systemiske narrative anerkendende praksis (SNAP) kaldet ”reflekterende team”.
Det gav klienterne stor indsigt at få sin egen historie genfortalt af den reflekterende terapeut, og det gav nye muligheder for at eksternalisere (skille fra) sygdommen og få en ny opfattelse af sig selv som et menneske med en sygdom – og ikke blot betragte sig selv som en diagnose.
 

Foredrag

Findes der en mening i meningsløsheden..?
Med udgangspunkt i min bog ”Hvad er sorg andet end udtryk for kærlighed..?” og min egen levede erfaring holder jeg debat-foredrag om det eksistentielle tema mening, som nøgleordet, der kan føre en debat i mange forskellige retninger.

Foredraget tager udspring i min personlige fortælling om det at miste mit barn med tilhørende  refleksioner om hvordan jeg har håndteret tab, krise og sorg. Med humor og lyst til at debattere omkring de processer, som udfolder sig både kropsligt, mentalt og sjæleligt, samt den måde de eksisterende  relationer påvirker hinanden på igennem et sorgforløb, vil jeg gerne være med til at skabe en debat om blandt andet hvordan og hvor længe man må have lov til at sørge i det samfund vi lever i.

Ultimate Web