Meditation, Yoga og TRE (Trauma- and tension releasing exercises)

Jeg opfatter mennesket som en helhed hvor krop, sind og sjæl ikke kan skilles ad, og ofte kombinerer jeg terapi med forskellige meditationsteknikker, yogaøvelser og/eller TRE (se mere på www.traumaprevention.com)

 

Mindfulness & Meditation

Mindfulness og meditation er når der bliver stilhed i krop og sind. Egentlig er betegnelsen for tilstanden Mindstilness mest rammende. Du tømmer sindet og opnår derved stilhed.
Yoga og mindfulness/meditation er søsterfilosofier. Når du udøver den fysiske del af af yogaen (asanas) er du helt naturligt i nuet. 

Der er mange forskellige teknikker til udøvelse af Mindfulness og meditation.

Hos simple-being arbejder jeg med åndedrætsteknik, mantra og chakra-meditation, samt forskellige Mindfulness teknikker; bl.a. sansning, naturen og hjertet som indgang.


Mantra betyder sindets instrument eller sindets redskab. Et mantra er en urlyd; en vibration i universet, som ikke har nogen mening og som bruges til at stilne tankerne. Det mest kendte mantra er om eller aum.

I meditation med åndedrætsteknik er din vejrtrækning dit mantra, som du hele tiden vender tilbage til, når du får en tanke.

I meditation med mantra (urlydsmeditation) arbejdes med dit eget personlige mantra. Ifølge teorien som danner baggrund for urlydsmeditation, udsender universet forskellige svingningsfrekvenser på forskellige tidspunkter af døgnet. I løbet af et månekredsløb (ca. 28 dage) ændres verdens ”lyd” ca. 108 gange. Èn af disse 108 lyde bliver tildelt det enkelte menneske alt efter vedkommendes fødselstidspunkt, - dato og fødested.

Hvert chakra har sit eget mantra, og i chakra-meditation lærer du at bruge det enkelte chakras mantra til opløsning af ubalancer, så der kan komme flow i energierne.

Tankemylder, fortravlet hverdag, og problematiske livssituationer kan afhjælpes med en daglig meditationsrutine, hvor vi kommer tilbage til vores naturlige, stille værenstilstand.
Vi mennesker tænker mellem 60- og 80.000 tanker dagligt, så vi skal ikke forvente at alle vore tanker forsvinder under meditation. Tillad tankerne at komme; som min læremester Deepak Chopra siger: ”vær taknemmelig for dine tanker, så ved du, at du er i live”.
Det vi gør når der opstår en tanke, er blidt at vende tilbage til at gentage mantraet igen og igen.
Vi skal ikke forvente og vi skal ikke ”dømme” vores meditation. Vi skal blot acceptere hver enkelt meditation som den udfolder sig.

”Hvis vi har ambitioner – selv om vores mål er at blive oplyste – så er det ikke meditation… For at opnå blivende ro er det derfor vigtigt at slippe forestillingen om et bestemt mål og bare ”sit for the sake of sitting."
Vi trækker vejret ind og ånder ud, og det skal vi bare observere. Intet andet. Det er ligemeget om vi bliver oplyste eller ej. Det er ligemeget om vores venner bliver oplyste først. Hvad kommer det os ved? Vi trækker bare vejret… Intet andet. Vi giver slip på vores ambitioner. Dette inkluderer at prøve på at opnå en perfekt meditation”.
Dzongsar Khyentse Rinpoche.
 

Yoga

Yoga har forbindelse til det engelske ord yoke - at forene. Yoga er foreningen af krop, sind og sjæl.

Kernen i yoga er integration af krop, sind og sjæl ved hjælp af asanas (de fysiske stillinger), pranayamas (vejrtrækningsteknikker) mudras (energiflow gennem hænder og fingre) og meditation. Kombinationen af disse fremelsker ligevægt, ynde, styrke og en udvikling af centreret opmærksomhed, selv midt i kaos og tumult. Din fysiske sundhed og mentale klarhed forbedres, og dine sanseoplevelser forfines.

Vores krop er utrolig intelligent, og hvis vi lyttede mere til de signaler den sender os, ville mange af os slippe for forskellige skavanker som sætter sig i kroppen, netop fordi vi overhører budskaberne. Mange af os har så travlt, at vi knap ænser vores krop og får sværere og sværere ved at mærke den.
Uforløste følelser lagrer sig som stagnerede energier i kroppen med deraf følgende fysiske symptomer.
Når samtaleterapi kombineres med eksempelvis blide, restorative yogaøvelser, opløses blokereringer og der frigøres energi. Det medfører frit flow i energierne og hjælper kroppen til at hele sig selv og komme i balance.

Jeg er international certificeret Hatha Yoga lærer (RYS 200 Yoga Alliance), yoga terapeut og Mindfulness lærer. Jeg kombinerer Hatha yoga med Yin Yoga, og vi går i dybden med de klassiske yoga stillinger (asanas) med respekt for hver enkelts formåen. Vores kroppe er forskellige og vi mestrer forskellige ting. Vi arbejder med at smidiggøre muskler og sener, og bruger vores vejrtrækning som redskab til at forblive i stillingerne i længere tid. I Yin Yogaen arbejder vi i dybden med smidiggørelse af leddende.

 

 

 

Ultimate Web