Psykoterapi

Som terapeut arbejder jeg oplevelsesorienteret og inden for den systemiske narrative anerkendende praksis (SNAP). Narrativ betyder "fortælling" eller "historie".
Udgangspunktet for terapi hos simple-being tager derfor udgangspunkt i din historie - din fortælling om dig selv og hvordan den har bragt dig dertil hvor du er idag.
Som mennesker har vi altid en primær historie. Det er den historie som ligger forrest i vores hukommelse, og den historie vi altid fortæller om os selv og definerer os selv ud fra.
Vores primære historie er baseret på erindringer fra fortiden, og oftest handler vi udfra tillærte mønstre, som på et tidspunkt i livet har gavnet os. Vi handler så at sige pr. automatik, og er ubevidste om, at vores mønstre måske ikke længere tjener deres formål. Dermed forhindrer vi os selv i at få øje på nye muligheder til eksempelvis at håndtere problemer, som opstår i vores liv.

Hvis vores liv var et landkort, har vi tendens til at huske én rute som den primære.
Sammen udforsker vi de andre ruter på din livsvej hvor du også har gået, men måske ikke husker. Med denne metode kan vi sammen kortlægge en ny, udvidet rute, som kan være med til at ændre dit syn på dig selv, opfattelsen af din primære historie samt afdække og ændre udtjente mønstre, som du har med dig.

 

Sorgterapi

Vi kommer alle ud for at miste mennesker vi elsker og holder af, og vores evne til at håndtere disse tab eller trussel om tab afhænger af mange forskellige faktorer. Det afhænger blandt andet af hvordan vores følelser er blevet anerkendt tidligere i livet. Har vi som børn fået lov til at reagere med angst, vrede, tårer og afmagt, og er blevet taget alvorligt i disse følelser, er de velkendte, og vi er trygge fordi vi ved, at de ikke tager magten over os.

Som voksne agerer vi ofte i forhold til, hvordan vi tror vores omverden forventer at vi håndterer sorg og krise. Derfor holder vi ofte vore følelser for os selv, af angst for negative reaktioner og udelukkelse fra fællesskabet. Når man mister et elsket menneske vælter ens verden, og man mister fodfæstet for en stund. Den basale tillid til at verden er et trygt og godt sted at være brister og i en lang periode overlever man mere end man lever. 

Som terapeut for et menneske som har mistet eller har trussel om tab i udsigt, er mine primære nøgleord omsorg, nærvær, empati og forståelse. Med udgangspunkt i det enkelte menneskes evne til at håndtere sit tab, går vi sammen igennem alle sorgens smertefulde faser, for derved at opnå erkendelse af tabet og reaktionerne herpå. Når tiden er moden, arbejder vi sammen langsomt henimod at finde mening med livet i en ny form.

Jeg har selv oplevet store personlige tab i livet, og kan derfor møde mennesker i sorg og krise præcis hvor de er.

 

Parterapi, kæresterådgivning, skilsmisse

Relationer har mange former. Alle relationer er en spejling af dit forhold til dig selv.
Så snart to mennesker har en eller anden form for forbindelse, er der skabt en relation, et system hvor den gensidige påvirkning har stor betydning.
Vi lægger forskellige former for energi i disse relationer; følelser, håb, drømme og sårbarhed.

Ofte når vi har problemer i vores parforhold, er det fordi vi lader gamle, udtjente mønstre og sår forurene vores evne til bare at være tilstede i nuet og nyde kærlighedens gave. Istedet slæber vi ubevidst fortidens spøgelser og reaktionsmønstre med ind i vores nære relationer, og det er ikke altid til befordrende for kærligheden..
Kærlighed er vi født med, den er ikke kompliceret. Det er os der er komplicerede, og det tager vi med os ind i  parforholdet.
Vi løber rundt og rundt i det samme hamsterhjul, fordi vi ikke er bevidste om, at det er gamle, tillærte mønstre som vi trækker op af hatten hver gang vi eksempelvis har en konflikt i vores parforhold.

Meget af det vi mestrer her i livet, har vi enten modtaget undervisning i eller øvet os rigtig meget i, men hvor har vi fået undervisning i at leve i kærlige og simple forhold med hinanden?

Vores måde at være i parforhold på, er afspejlet af de rollemodeller vi har haft som børn. Og da mange af os ikke har haft de mest eksemplariske af slagsen, kan det skabe stor indsigt og frigørelse at undersøge hvad de lærte os om kærlighed, og dernæst undersøge om den lærdom er anvendelig for os idag.
Det er starten på at skabe sin egen, smukke udgave af kærligheden og parforholdet.
 
Som terapeut for to mennesker i krise, er det min fornemste opgave at være neutral, ikke-dømmende, empatisk og lyttende.
Sammen arbejder vi på at afdække tilbagevendende, uhensigtsmæssige mønste i parforholdet og undersøge hvor de stammer fra. Det giver stor forståelse, når man som par får indsigt i hinandens mønstre, som ofte stammer helt tilbage fra barndommen.
Når vi ændrer vores ønsker til parforholdet ændres vores handlinger og nye erindringer opstår.
Det kan være starten på en helt ny form i parforholdet med respekt og forståelse for hvorfor vi reagerer som vi gør, og med den nye bevidsthed om hvordan vi så kan ændre disse mønstre.

Når vi konfronteres med hvad der kan betegnes som afslutningen på et forhold, en relation, vil blandede følelser af tab, sorg, vrede og smerte fylde. Det kan også være følelser af lettelse eller frihed, afhængig af om forandringen i relationen er ønsket; om vi har haft et valg.
Vi kan have brug for at få afsluttet relationen på en ordentlig måde, så vores sind og hjerte får ro og vi kan genfinde et meningsfuldt liv.
Er der børn i forholdet, kan det give stor mening for både dem og forældrene, at have et samtaleforløb sammen med en terapeut, så alle følelser kommer ud i lyset. Børn er umådelig empatiske og loyale, og mange børn føler skyld over forældrenes skilsmisse, og ved ikke hvor eller hvordan de skal få afløb for deres smertefulde følelser. De forsøger derfor ofte at skåne forældrene, og påtager sig på den måde et ansvar som på ingen måde er deres.

 

Traumeforløsning (TRE)

Ved hjælp af den traumeforløsende metode TRE (Trauma & Stress Releasing Exercises) arbejder vi med at få forløst traumet fysisk fra een opspændte psoas-muskel. Metoden er udviklet af den amerikanske forsker David Bercelli, og anvendes til krigsveteraner og torturofre over hele verden. Den kropslige forløsning følges op kognitivt med samtaleterapi. 
 

 

Timepris individuelle samtaler: kr. 800

Timepris par-/familiesamtaler: kr. 1200

Ved udeblivelse betales det fulde beløb.

Ultimate Web