Mine ydelser

Stresscoaching & mentaltræning

Stresscoaching handler om at finde frem til strategier, der kan hjælpe dig videre fra den situation du er havnet i. Mentaltræning er en velafprøvet evidensbaseret metode, der justerer dit neurale netværk (spor i hjernen), så du får hjælp til at ændre den uhensigtsmæssige situation du er havnet i  og er et skræddersyet redskab til dig, som forhinder, at du havner der igen.

Psykoterapi

Hvis vores liv var et landkort, har vi tendens til at huske én rute som den primære. Sammen udforsker vi de andre ruter på din livsvej hvor du også har gået, men måske ikke husker. Med denne metode kan vi sammen kortlægge en ny, udvidet rute, som kan være med til at ændre dit syn på dig selv, opfattelsen af din primære historie samt afdække og ændre udtjente mønstre, som du har med dig.

Sorgterapi

Som terapeut for et menneske som har mistet eller har trussel om tab i udsigt, er mine primære nøgleord omsorg, nærvær, empati og forståelse. Med udgangspunkt i det enkelte menneskes evne til at håndtere sit tab, går vi sammen igennem alle sorgens smertefulde faser, for derved at opnå erkendelse af tabet og reaktionerne herpå.

Parterapi, skilsmisse og kæresterådgivning

Som terapeut for to mennesker i krise, er det min fornemste opgave at være neutral, ikke-dømmende, empatisk og lyttende. Sammen arbejder vi på at afdække tilbagevendende, uhensigtsmæssige mønstre i parforholdet og undersøge hvor de stammer fra. 

Traumeforløsning

Ved hjælp af den traumeforløsende metode TRE (Trauma & Stress Releasing Exercises) arbejder vi med at få forløst traumet fysisk fra een opspændte psoas-muskel. Metoden er udviklet af den amerikanske forsker David Bercelli, og anvendes til krigsveteraner og torturofre over hele verden.

Mindfulness til mennesker med kræft og pårørende

I 2012 startede jeg Yoga & Mindfulness til mennesker med kræft i Kræftens Bekæmpelse i Aalborg. Du og en pårørende kan få et gratis 8-ugers kursus. Kurserne tilbydes i alle store rådgivninger i Danmark. Ring til din rådgivning og bliv skrevet op til kommende hold.

Retreat til erhvervskvinder 

Visioner, krav om præstation og ansvar for medarbejdernes trivsel kan give et utal af udfordringer. Som leder er der mange bolde at holde i luften, og i takt med større og større krav til både ledere og medarbejdere, stiger antallet af sygemeldinger med arbejdsrelateret stress.

+ 45 20 65 02 46

lisa@simple-being.dk

Vesterbro 18, 2. 9000 Aalborg

+ 45 20 65 02 46

lisa@simple-being.dk

Vesterbro 18, 2. 9000 Aalborg